3 thủ thuật scale quảng cáo Facebook ngàn đơn khi chạy chiến dịch CPO | Giá gốc: 299.000 Đ

3 thủ thuật scale quảng cáo Facebook ngàn đơn khi chạy chiến dịch CPO

3 thủ thuật scale quảng cáo Facebook “ngàn đơn” khi chạy chiến dịch CPO.

Giá gốc: 299.000 Đ

Mùa đua top sở hữu Vinfast trên Adflex đã đến (400k điểm trong 3 tháng). Mình quay trở lại KTcity làm video này để chia sẻ với các anh em 3 thủ thuật scale campaign sử dụng quảng cáo Facebook Ads hiệu quả giúp anh em có ngàn đơn với mô hình CPO.

Bạn sẽ nhận được

Những thủ thuật “thực chiến cao” khi chạy CPO. Nhiều cá nhân đã áp dụng những thủ thuật này để bán ngàn đơn.
Những chia sẻ, tuts, tips liên quan tới việc chạy quảng cáo Facebook & khả năng nhân rộng (Scale)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *