Chatbot Gamification Master – Ứng dụng hệ thống tích hợp Chatbot & Gamification để tăng trưởng X2, X3 doanh số | 799,000đ

Marketing Gamification là một hình thức marketing mới bằng việc mang những kỹ thuật, luật chơi và những yếu tố khách trong game vào việc marketing để tạo hứng thú khiến người chơi trở thành khách hàng mua hàng một cách tự nhiên nhất.

Marketing Gamification giúp tỷ lệ chuyển đổi mua hàng cao gấp 8 lần so với hình thức marketing thông thường.

Trong khoá học này, bạn sẽ được học mindset & công cụ để có thể lên kế hoạch thực hiện một chiến dịch minigame hiệu quả gia tăng khách hàng và doanh số.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *