Khóa học Digital Marketing Mindset – Thấu hiểu tổng quan & bản chất của Digital Marketing để có hướng đi bài bản & phát triển dài lâu

Khóa học Digital Marketing Mindset

Bạn sẽ nhận được

Hiểu rõ tổng quan về Marketing & Digital Marketing
Định hướng những điều kiện cần & đủ cho nhân sự ngành Digital Marketing
Nắm bắt bức tranh về Digital Landscape trên thế giới nói chung & Việt Nam nói riêng
Học về mô hình PESO (Paid, Earned, Shared, Owned) trong Digital Marketing
Tìm hiểu về các khái niệm, công cụ trong Owned Media (Kênh sở hữu) như Website, Microsite, Landing Page, UI, UX
Hiểu rõ về cách sử dụng Paid Media (Kênh trả phí)
Khám phá việc tận dụng Earned Media (Kênh tự nhiên) cho các chiến dịch Digital Marketing
Học về Mô hình triển khai Digital Marketing áp dụng chung cho hầu hết các ngành hàng
Nhận biết các chỉ số KPI quan trọng để đánh giá các chiến dịch Digital Marketing
Thành thạo việc xây dựng quy trình, đo lường & đánh giá một Digital Campaign

Nội dung học tập

Chương 1: Marketing & Digital Marketing Overview
Bài 0: Giới thiệu khoá học
04:12
Bài 1: Ngành Digital Marketing, Mô hình các Agency
17:51
Bài 2: Nghề nghiệp trong lĩnh vực Digital Marketing: Clients, Agency
12:36
Bài 3: Điều kiện cần và đủ cho nhân sự ngành Digital Marketing
09:58
Bài 4: Phân biệt Marketing/Sales/Trade Marketing
11:50
Bài 5: Digital Marketing nằm ở đâu trong hoạt động Marketing của doanh nghiệp
15:53
Bài 6: Khác biệt bản chất của Digital Marketing & Traditional Marketing
10:01
Chương 2: Digital Lanscape Overview
Bài 7: Digital trên thế giới
08:10
Bài 8: Digital tại Việt Nam
05:30
Bonus: Hiểu về chuyển đổi số
09:28
Chương 3: Digital Platform – Mô hình PESO (Paid, Earned, Shared, Owned)
Bài 9: Mô hình PESO áp dụng trong Digital Marketing
07:23
Bài 10: Các mục tiêu Digital Marketing (Digital Marketing Objectives)
07:27
Bài 11: Hành trình khách hàng (Consumer Journey)
19:49
Chương 4: Digital Media – Owned Media: Website, Fanpage (Kênh sở hữu)
Bài 12: Phân biệt Website, Microsite, Landing Page
04:32
Bài 13: Phân biệt UI, UX liên quan đến Website
07:03
Bài 14: Các yếu tố cần thiết để vận hành website
05:46
Bài 15: Các yếu tố cần thiết đối với Website tối ưu Performance
12:28
Bài 16: Các chỉ số liên quan đến Website
06:06
Bài 17: Phân biệt các tài khoản Facebook
04:13
Bài 18: Những lưu ý khi xây dựng Facebook Fanpage
09:01
Chương 5: Digital Media – Paid Media (Kênh trả phí)
Bài 19: Phân loại theo cách tính phí (Biddable Channel, Media Booking)
08:10
Bài 20: Phân loại theo mục tiêu Digital
09:06
Chương 6: Digital Creative – Earned Media (Kênh tự nhiên)
Bài 21: Tổng quan Content Marketing
20:32
Bài 22: Video Marketing
15:31
Bài 23: Một số công cụ hỗ trợ làm Banner, Video miễn phí
04:55
Chương 7: Digital Model & KPI
Bài 24: Mô hình triển khai Digital Marketing áp dụng chung cho hầu hết các ngành hàng
09:37
Bài 25: Digital KPI (các chỉ số đánh giá các chiến dịch Digital Marketing)
07:19
Chương 8: Digital Campaign
Bài 26: Quy trình xây dựng Digital Campaign
27:30
Bài 27: Nguyên tắc đo lường đánh giá Digital Campaign
10:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *