Khóa học Google Tracking nâng cao | Trị giá: 799.000 đ

Khóa học Google Tracking nâng cao

Khóa học Google Tracking nâng cao – Khai thác Google Tag Manager, làm chủ từng bước cài đặt, theo dõi, đo lường và tối ưu nguồn data giá trị từ website của bạn.

Việc cài đặt các mã tracking để theo dõi và phân tích data thu thập được từ các chiến dịch quảng cáo, SEO là rất quan trọng, trực tiếp dẫn đến các quyết định có thể ảnh hưởng lớn tới doanh thu, nếu làm không tốt sẽ tổn hao nhiều chi phí.

Nhiều bạn vẫn còn đang gặp khó khăn trong khâu kỹ thuật để cài đặt các mã theo dõi chuyển đổi sử dụng Google Tag Manager, thiết lập các mục tiêu theo dõi hiệu quả trên Google Analytics và nhiều thao tác kỹ thuật khác.

Khóa học này sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước để bạn làm chủ được các công cụ tracking của Google từ đó có thể phân tích dữ liệu và ra quyết định chính xác nhất.

Nội dung học tập

Lời mở đầu

 • Bài 0: Giới thiệu

Chương 1: Mục tiêu website

 • Bài 1: Mục tiêu website là gì vì sao phải cần mục tiêu trên website?
 • Bài 2: Các bước xác định mục tiêu trên website

Chương 2: Thiết lập tài khoản G-tag Manager

 • Bài 3: Khái niệm G-tag Manager
 • Bài 4: Lợi ích của G-tag Manager
 • Bài 5: Hướng dẫn tạo tài khoản G-tag Manager
 • Bài 6: Kiểm tra lỗi code trong G-tag Manager

Chương 3: Liên kết tài khoản GA vào G-tag

 • Bài 7: GA là gì? Vì sao phải gắn GA vào G-tag? Hướng dẫn liên kết tài khoản GA vào G-tag
 • Bài 8: Kiểm tra lỗi code trong G-tag Manager

Chương 4: Hướng dẫn thiết lập mục tiêu trên website

 • Bài 9: Hướng dẫn xem hoạt động user trên website bằng G-tag Manager
 • Bài 10: Hướng dẫn kích hoạt tính năng xem hoạt động chi tiết user trên website
 • Bài 11: Hướng dẫn tracking mục tiêu user nhấp vào “nút” trên website
 • Bài 12: Hướng dẫn tracking mục tiêu user xem “một trang” trên website
 • Bài 13: Hướng dẫn tracking mục tiêu user tương tác “kéo trang” trên website
 • Bài 14: Kiểm tra lỗi gắn code

Chương 5: Hướng dẫn xem mục tiêu trên GA

 • Bài 15: Hướng dẫn xem event trên Google Analytic
 • Bài 16: Phân biệt giữa Event và Conversion
 • Bài 17: Thiết lập Conversion trên GA
 • Bài 18: Cách ứng dụng conversion vào dữ liệu trên GA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *