Khóa học Hướng dẫn kiếm từ 5 – 10 triệu/tháng với KTcity Partner bằng Chatbot Automation

Khóa học Hướng dẫn Chatbot Automation

Khóa học Hướng dẫn kiếm từ 5 – 10 triệu/tháng với KTcity Partner bằng Chatbot Automation.

Nội dung khóa học
Bài 1: Giới thiệu chương trình KTcity Partner
Bài 2: Giới thiệu tổng quan về phương pháp làm
Bài 3: Tạo content làm phễu và các lưu ý
Bài 4: Setup Chatbot Automation
Bài 5: 5 kênh freetraffic để kéo user về phễu
Bài 6: Tạo quảng cáo kết nối với Chatbot
Bài 7: Tổng kết: Các chỉ số cần lưu tâm
Bonus: Hướng dẫn gửi tin nhắn hàng loạt với chatbot
Ai cần học khóa này?
Bất kỳ ai muốn làm MMO

Bạn sẽ nhận được gì?
Nắm tổng quan về phương pháp làm chương trình KTcity Partner
Biết được cách setup Chatbot Automation
Được hướng dẫn tạo content, tạo quảng cáo, cách kéo traffic về phễu
Được hướng dẫn gửi tin nhắn hàng loạt với chatbot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *