Khóa học Tối ưu quảng cáo chuyển đổi online – Web Conversion Optimization (WCO) – Kỹ thuật chạy & tối ưu quảng cáo chuyển đổi

Khóa học Tối ưu quảng cáo chuyển đổi online

Với xu thế quảng cáo mới hiện nay, nhiều nhà quảng cáo đã chuyển sang chạy quảng cáo Chuyển Đổi thay vì chạy quảng cáo dạng Tương Tác hay Tin Nhắn.

Khóa học này của Donnie Chu sẽ hướng dẫn một cách bài bản từng bước chuẩn bị, thiết lập, triển khai và tối ưu quảng cáo chuyển đổi, qua đó nhà quảng cáo có thể tận dụng tối đa từng đồng mình bỏ ra chạy quảng cáo để mang về doanh thu cao nhất.

Bạn sẽ nhận được
Hiểu rõ tư duy tối ưu quảng cáo, testing A/B, phân luồng
Nắm bắt từng bước thiết lập Pixel: tạo & chia sẻ, gắn landing, backup, các thiết lập nâng cao
Hiểu về tiêu chuẩn một Landing Page chuyển đổi / Cách Spy Landing Page đơn giản, hiệu quả
Biết vận hành hệ thống kinh doanh hiệu quả khi chạy quảng cáo chuyển đổi
Thành thạo kỹ năng nuôi pixel để chạy quảng cáo
Nắm được cách tạo các định dạng quảng cáo hiệu quả phù hợp trong chạy chuyển đổi: Canvas, Carousel…
Từng bước thiết lập quảng cáo chuyển đổi
Nắm vững tư duy tracking & các chỉ số cần đo lường để tối ưu quảng cáo

Nội dung học tập

Chương 1: Nhập môn
Chính sách hỗ trợ
Bài 0: Giới thiệu tổng quan khoá học
03:20
Bài 1: Nhập môn quảng cáo chuyển đổi
07:46
Bài 2: Các thành phần quan trọng
00:52
Chương 2: Pixel
Bài 3: Tạo và gắn Pixel
05:57
Bài 4: Khai thác giá trị của Pixel
05:39
Bài 5: Cài đặt mã sự kiện
09:42
Chương 3: Landing Page
Bài 6: Landingpage với giới thiệu về Ladipage
03:49
Bài 7: Giá các gói ladipage
05:30
Bài 8: Cách mua Domain
03:45
Bài 9: Gắn tên miền vào ladipage
02:51
Bài 10: Tư duy thiết kế landing page
06:55
Bài 10 (Phần 2): Thế nào là Landing page chuyển đổi
08:06
Bài 11: Hướng dẫn Spy landing page với Google
02:16
Bài 12: Hướng dẫn Spy landing page với Big Spy
03:31
Bài 13: Hướng dẫn Spy landing page với Taobao
01:14
Bài 14: Làm quen với Ladipage Builder
10:13
Bài 15: Ladipage Pixel Tracking Global
03:15
Bài 16: Lưu data về Google Sheet
05:08
Bài 17: Thực hành sử dụng Ladipage:
40:21
Chương 4: Triển khai chiến dịch
Bài 18: Tư duy triển khai và nuoi pixel
23:27
Bài 19: Hướng dẫn triển khai cụ thể
03:06
Bài 20: Chiến dịch video
04:27
Bài 21: Tạo quảng cáo video kèm inbox
05:20
Bài 22: Tạo quảng cáo video kèm landing
01:48
Bài 23: Lưu lượng truy cập
03:52
Bài 24 Tạo chiến dịch lưu lượng truy cập Messenger
04:41
Bài 25: Tạo chiến dịch tin nhắn Album
05:01
Bài 26: Dynamic Ads
20:11
Bài 27: Tạo tệp người xem clip
07:50
Bài 28: Tạo chiến dịch chuyển đổi
02:44
Chương 5: Tracking
Bài 29: Những chỉ số cần tracking trong chiến dịch chuyển đổi
03:33
Bài 30: Thao tác tuỳ chỉnh tracking chuyển đổi
03:44
Bài 31: Nobita ladipage
10:45
Bài 32: Nobita hoàn đơn
09:01
Lời cám ơn
01:48
Bonus: Tạo BM & Tài khoản quảng cáo
10:45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *