Khóa học Viral Chatbot – Ví dụ thực tiễn từ case study tặng son huyền thoại thu 1.4 triệu sub trong 10 ngày

Khóa học Viral Chatbot

Viral chatbot là một khái niệm dùng để chỉ những chatbot được tạo ra để thu hút một lượng lớn user, mang tính lan truyền cực cao.

Với khóa học này, tác giả Lê Hồng Quân sẽ truyền tải lại những bước chuẩn bị & thực thi để mang về kỷ lục 1.4 triệu sub cho chatbot của mình trong một chiến dịch tặng son, qua đó người học sẽ có được ý tưởng để thiết lập những viral chatbot phục vụ mục đích kinh doanh của mình.

Nội dung khóa học Viral Chatbot

Bài 1: Viral chatbot là gì?
02:16
Bài 2: Các công cụ để tạo ra Viral chatbot
01:41
Bài 3: Soạn kịch bản Viral chatbot tặng son
00:55
Bài 4: Tạo các block nội dung cho chatbot
07:27
Bài 5: Cài đặt chức năng chia sẻ
11:13
Bài 6: Cài đặt chức năng Lấy thời gian thực
03:38
Bài 7: Cài đặt chức năng Chúc mừng và cộng điểm
04:15
Bài 8: Cài đặt chức năng điền Form thông tin
12:19
Bài 9: Cài đặt chức năng Lưu dữ liệu
14:39
Bài 10: Tạo bài viết kết nối với Viral Chatbot
04:03
Bài 11: Tổng kết và gợi ý mở rộng chức năng
04:34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *