Xây dựng thương hiệu cá nhân một cách bài bản trên mạng xã hội | Trị giá: 89.000 Đ

Xây dựng thương hiệu cá nhân một cách bài bản trên mạng xã hội

Xây dựng thương hiệu cá nhân một cách bài bản trên mạng xã hội – Tư duy vững chắc về personal branding để phục vụ cho công việc.

Việc dùng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội để kinh doanh hoặc làm MMO đã phát triển từ rất lâu.

Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không biết cách để xây dựng nhân hiệu bài bản.

Buổi Talk Show này sẽ cung cấp cho bạn những nền tảng & tư duy vững chắc nhất về Personal Branding, kèm theo đó là một cộng đồng hỗ trợ bạn lâu dài, đồng hành trong suốt quá trình học tập và xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *